21. 3. 2012

Výhodný biznis ako pre koho

Neveriacky som krútil hlavou nad rozhovorom, ktorý som si prečítal v Hospodárskych novinách. Matej Demeš sa v ňom zhovára s Imrichom Bérešom, predsedom Predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Pripomenulo mi to reklamný rozhovor s Imrichom Bérešom, ktorý hádam dva týždne v kuse púšťalo jeho nemenované rádio Hey o tom istom čase (zmluva nepustí). V ňom sa Mravec pýtal na výhody stavebného sporenia a pán predseda predstavenstva mu ich vysypal z rukáva.

V prípade rozhovoru v HN si pán novinár nechal tiež bez odporu navešať na nos toľko bulíkov, že sa mu snáď musel ohnúť do orlej podoby.

Vyberám:

Problém je v tom, že každá vláda si myslí, že stavebnému sporeniu rozumie. V princípe je to naozaj jednoduchý vstup a jednoduchý výstup. Súvislosti sú však oveľa zložitejšie. Za uplynulých 20 rokov fungovania stavebného sporenia štát vložil v podobe štátnej prémie do systému 1,2 mld. eur. Občania z úverov zo stavebných sporiteľní financovali obnovu a výstavbu svojho bývania sumou vyše 8,5 miliardy eur. Len odvody a dane z príjmov a DPH z týchto investícií predstavovali príjem štátneho rozpočtu viac ako 4,3 mld. eur. Čistý prínos zo stavebného sporenia pre štát predstavuje až 3,1 mld. eur. V konečnom dôsledku je teda stavebné sporenie pre štát veľmi výhodný biznis.

Ozaj výhodné. Zo spomínanej 1,2 miliardy eur si istú nezanedbateľnú časť odniesli tzv. priateľskí sporitelia. To boli takí, ktorí nemali v úmysle stavať, len sporiť a odniesť. Priateľské peniaze šli všelikam, do spotreby, na iné investície. Najmä v začiatkoch stavebného sporenia boli podmienky voľné a veľkorysé.

Ďalej, hovorí vám niečo otázka "nemáš nejaké bločky, aby som mohol vydokladovať stavebnej sporiteľni..."?

A s tým suvisí aj tretia výhrada. Nezdá sa vám čudné, že by sa z investície vo výške 8,5 miliardy odviedlo do štátneho rozpočtu v rôznej podobe až 4,3 miliardy, čiže viac ako polovica? Že k tým 8,5 miliardám si treba primyslieť aj ostatné zdroje financovania všetkých výstavieb a rekonštrukcií? OK, ale potom aj prínos treba adekvátne krátiť a nie sa oháňať celými 4,3 miliardami. (Mimochodom, všetky odvody sú príjmom štátneho rozpočtu?)

Ale pán Demeš nemal ani jednu námietku. Buď nerozumel alebo práveže rozumel.

P.S. Ako som toto mohol poetické vyjadrenie prejsť bez povšimnutia: Nech mi niekto vysvetlí, čo je na stavebnom sporení neekonomické... Veď bankový priemysel je krvou a kyslíkom tejto krajiny. A stavebné sporiteľne ako špecializované banky zohrávajú významnú rolu v oblasti financovania bývania.
Žiadne komentáre: