28. 8. 2011

Niekde v tej kabelke musia byť!

Šiel som okolo nemocnice. Stálo pred ňou niekoľko sanitiek. Okrem nich aj nosidlá na koliečkach, také vysoké, čo sa pri nasunutí do sanitky poskladajú a trpiaci je bez akéhokoľvek prekladania vnútri.

Tie nosidlá neboli prázdne, ležala na nich blondína v strednom veku. Nikde dookola nikto zo zdravotníckeho personálu. Bola pri vedomí a asi na tom bola relatívne dobre. Hrabala sa poležiačky v kabelke. Chvíľu, potom sa oprela do poľolahu o jeden lakeť a hrabala sa o čosi nástojčivejšie.

Nepomohol som jej, lebo zrazu sa uvoľnila. Našla.

Víťazoslávne vytiahla škatuľku cigariet a zapaľovač.