19. 10. 2011

Späť do školy kvôli matematike

Mnohí sa vyslovene chvália, že matematika je pre nich španielska dedina. A preto študujú filozofiu, masmediálnu komunikáciu, spev alebo výtvarné umenie. Ale povedzme, že odtiaľ-potiaľ.

Čo na to poviete, keď v titulku správy je napísané:

AK RPR: Etický kódex porušili 4 reklamy

A na jej konci je nasledovný sumár hodnotenia sťažností:

Čiastočne opodstatnené: 1
Opodstatnené: 2
Neopodstatnené: 6

Sú dve možnosti. Buď sa Rada pre reklamu pomýlila. Stať sa to môže. Alebo by sa zodpovedný mal vrátiť do základnej školy, lebo však 1+3 nerovná sa 4.

Dosť bolo kritiky. Samotné podnety a ich vyhodnotenia sú zaujímavejšie ako suché nesprávne čisla.


Žiadne komentáre: